IX KONFERENCJA ORGANIZACJI STUDENCKICH

Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Program konferencji

REJESTRACJA   NA    KONFERENCJĘ

REJESTRACJA    NA    WARSZTATY

8.30  Rejestracja uczestników
___________________________________________________________________

9.00 Sesja plenarna
(Aula WSE budynek D, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań) 

Uroczyste otwarcie konferencji:

JM Prorektor ds. studenckich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

 Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. dr hab. Kinga Kuszak

Wykłady wprowadzające:

prof. dr hab. Paweł Topol (Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Informatyki WSE UAM)
Niepełnosprawność i terapia wspierane przez ICT – intermedia i środowiska wirtualne

dr Natalia Walter (Zakład Technologii Kształcenia WSE UAM)
Gdy ciało zawodzi…
O roli nowych mediów we wspieraniu i wspomaganiu człowieka w sytuacji trudnej

mgr Monika Karwacka (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu)
Cenny Dodatek

Anna Cygan (HARPO – technologia w rehabilitacji)
Urządzenia nowoczesnych technologii są dla każdego,
wystarczy tylko poszukać odpowiedniego rozwiązania

Moderatorzy:
Michalina Gertych (Instruktorki Krąg Akademicki UAM)
Wioletta Ginter (Koło Naukowe Akademicka Grupa Inicjatyw)
Szymon Piotr Rewers (Koło Naukowe MEDIOCRTUM)
dr Katarzyna Pawelczak
mgr Sylwia Polcyn
dr Mariusz Przybyła
dr Astrid Tokaj

 Przerwa kawowa: 11.00 – 11.30

___________________________________________________________________

 Sekcje tematyczne (sale: 210, 508, godz. 11.30-13.15)

___________________________________________________________________
 I SEKCJA (sala 210)

(NOWE) MEDIA W CODZIENNOŚCI (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH

Moderatorzy:
Jakub Adamczewski- Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Patrycja Bonik- Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej AGI
Anna Markiewicz- INSTRUKTORSKI KRĄG AKADEMICKI

11.30 – 11.45   Nowe media w drużynie nieprzetartego szlaku

Prelegent: Magda Trojan
INSTRUKTORSKI KRĄG AKADEMICKI
Opiekun naukowy: dr Mariusz Przybyła

11.45 – 12.00   Osoby bez Facebooka – (nie)pełnosprawni w społeczeństwie?

Prelegenci: Alicja Ławiak, Patryk Trębski
Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „po-MOC”
Opiekun naukowy: dr Grażyna Teusz

 12.00 – 12.15   W niewoli wizerunku – analiza portali społecznościowych w kontekście kształtowania tożsamości współczesnej młodzieży

Prelegent: Monika Jamróz
Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM”
Opiekun naukowy: dr Bożena Kanclerz

12.15 – 12.30   Infolinia onkologiczna jako źródło wsparcia dla pacjentówonkologicznych i ich bliskich.

Prelegent: Paulina Mencel
Koło Naukowe Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF”
Opiekun naukowy: mgr Natalia Ulaniecka

12.30 – 12.45   Medialnie wykluczeni? – dostęp do technologii osób skazanych na karę pozbawienia wolności 

Prelegenci: Karolina Dziurleja, Magdalena Rozwalka
Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”
Opiekun naukowy: dr Sonia Dzierzyńska-Breś

12.45 – 13.00   Skuteczne sposoby dotarcia do społeczeństwa, czyli promowanie działań związanych z tematyką onkologiczną przy użyciu mediów

Prelegent: Paulina Mencel
Wydziałowe Centrum Wolontariatu „VOLONTARIO”
Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Bojarczuk

13.00 – 13.15   Osoby z niepełnosprawnością w sieci – wieloaspektowe korzyści

Prelegent: Anna Śrama, Monika Suchocka
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata Cywińska

___________________________________________________________________
II SEKCJA (sala 508)

USPRAWNIANIE ŻYCIA OSÓB (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ NOWE TECHNOLOGIE

Moderatorzy:
Patryk Wieżewski- Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Weronika Kaczmarek- Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej AGI
Agnieszka Kruszwicka- INSTRUKTORSKI KRĄG AKADEMICKI

11.30 – 11.45   Technologia jako narzędzie umożliwiające pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Fenomen Leszka

Prelegent: Joanna Rychlik
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej 
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Banaszak

11.45 – 12.00   Wspomaganie osób ze spectrum autyzmu poprzez zastosowanie aplikacji mobilnych

Prelegent: Anna Maria Jagodzińska
Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Opiekun naukowy: dr Mariusz Przybyła, mgr Sylwia Polcyn

 12.00 – 12.15   Kiedy starać się o niepełnosprawność, czyli pacjenci onkologiczni i korzyści płynące z orzeczenia o niepełnosprawności

 Prelegent: Jan Gruszka
Koło Naukowe Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF”
Opiekun naukowy: mgr Natalia Ulaniecka

 12.15 12.30   E-podpis jako usprawnienie funkcjonowania w społeczeństwie osó(nie)pełnosprawnych

Prelegenci: Paweł Kobielski, Aleksandra Nowak
Naukowe Zeszyty Studenckie
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Kinga Kuszak

12.30 – 12.45   Metoda Snoezelen jako przykład wykorzystania technologii w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Prelegenci: Agnieszka Statucka, Wioletta Ginter
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw
Opiekun naukowy: dr Katarzyna Pawelczak

 12.45 – 13.00   Nowe technologie jako okno na świat dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w OZ Pobiedziska – działania praktyczne KNP „EX LEGE”

Prelegenci: Magdalena Biela, Natalia Sobczak, Angelika Dąbrowska
Koło Naukowe Penitencjarystyki „EX LEGE”
Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Nymś-Górna

13.00 – 13.15   Pełna sprawność w social media, czyli jak kreować swój wizerunek w mediach społecznościowych by znaleźć pracę

 Prelegenci: Monika Nowakowska, Patrycja Lipińska
Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Opiekun naukowy: dr Anna Wawrzonek

 ___________________________________________________________________

Lunch: 13.15 – 14.15

 ___________________________________________________________________ 

Performance: 14.15 14.45

Studenckie Koło Literacko-Teatralne „DYGRESJA” (hol, bud. E)
Opiekun: dr Mateusz Marciniak
___________________________________________________________________

Sekcje tematyczne (210, 508, godz. 14.45 16.15)

___________________________________________________________________ 

III SEKCJA (sala 210)

USPRAWNIANIE ŻYCIA CODZIENNEGO OSÓB (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ
NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ

Moderatorzy:
Anna Maria Jagodzińska – Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Wioletta Ginter – Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej AGI
Michalina Giertych – INSTRUKTORSKI KRĄG AKADEMICKI

 

14.45 – 15.00   Aplikacje mobilne jako element terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Prelegent: Marta Wawrzyniak
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Bogucka

 15.00 – 15.15   Aplikacja Selfind jako przykład technologii stosowanej w celu rozwoju autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prelegent: Anna Andrzejewska
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw
Opiekun naukowy: dr Katarzyna Pawelczak

 15.15 – 15.30   Potencjał technologiczny współczesnej młodzieży

Prelegenci: Agata Perlińska, Anna Nogal
Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „RAZEM”
Opiekun naukowy: mgr Magdalena Gajtkowska, dr Łukasz Ratajczak

 15.30 – 15.45   Współczesne dziecko i dzieciństwo w dobie nowej technologii

Prelegent: Paulina Głowacka, Hanna Walkowiak
Koło Naukowe Pracy Socjalnej „LICZY SIĘ CZŁOWIEK”
Opiekun naukowy: dr Agata Matysiak-Błaszczyk, mgr Tomasz Herman

 15.45 16.00   Świadomość studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych na temat dostosowania infrastruktury do osób niepełnosprawnych

Prelegenci: Maria Panek, Zuzanna Kaczmarek
Rada Samorządu Studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Kinga Kuszak

 16.00 – 16.15   Mieć więcej – móc więcej?

Prelegenci: Klaudia Kowalska, Sarah Taylor, Wojtek Jachnik
Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji
Opiekun naukowy: dr Michał Nowicki

___________________________________________________________________

IV SEKCJA (sala 508)

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA A (NIE)PEŁNOSPRAWNI

Moderatorzy:
Agnieszka Banaszak- Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Agnieszka Statucka- Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej AGI
Aleksandra Kettner- INSTRUKTORSKI KRĄG AKADEMICKI

14.45 – 15.00   Dyrektor, manager oświaty w dobie technologii

Prelegenci: Marta Bojarska, Anna Śrama
Koło Naukowe Zarządzania Oświatą
Opiekun naukowy: dr Izabela Cytlak, dr Roman Pawłowski

15.00 – 15.15   Świadomość niepełnosprawności, czyli savoir-vivre wobec osób
z niepełnosprawnościami w pracy dyrektora plac
ówki oświatowej

 Prelegenci: Izabela Nowak, Patrycja Przystańska
Koło Naukowe Zarządzania Oświatą
Opiekun naukowy: dr Izabela Cytlak

 15.15 – 15.30     (Nie)pełnosprawność po fińsku. Prawdziwe oblicze skandynawskiej rzeczywistości edukacyjnej

Prelegent: Jakub Karol Adamczewski
Studenckie Koło Naukowe MEDIOCRATUM
Opiekun naukowy: dr Mariusz Przybyła

 15.30 – 15.45   Nowoczesna teczka pedagoga

Prelegent: Marta Kałużna
Wydziałowe Centrum Wolontariatu „VOLONTARIO”
Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Bojarczuk

 15.45 – 16.00   Stary nauczyciel (stara nauczycielka) i nowe technologie

Prelegenci: Alicja Kaczmarska
Koło Naukowe „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ
Opiekun naukowy: mgr Aneta Judzińska

 16.00 – 16.15   Kompetencje nauczycieli do korzystania z tablic interaktywnych

Prelegent: Monika Dokowicz 
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata Cywińska

 ___________________________________________________________________

Przerwa kawowa: 16.30 – 16.45

___________________________________________________________________

16.45 – 18.15 Warsztaty  

Reklamy